Valmennustoiminta

Tuemme jäseniemme valmentautumista vuoden 2023 alusta valmennustuen avulla!!

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Tukea voi hakea valmennuksiin, joihin seuran varsinaiset jäsenet ovat osallistuneet. Valmennukset voivat olla ratsastajien itse tai muiden seurojen tai organisaatioiden järjestämiä. Tukea voi hakea kaikkiin SRL:n alaisten lajien valmennuksiin, joissa valmentajana on ollut SRL:n hyväksymä valmentaja tai vastaavan ammattitaidon omaava henkilö.

Vuoden aikana tukea voi käyttää enintään 10 valmennuskertaan, joihin ei ole myönnetty muuta seuran tukea. Valmennuksista korvataan 5 €/valmennuskerta.

Tukea voivat hakea kaikki jäsenet valmennuksiinsa seuraavien kriteerien mukaisesti:

Ratsastaja on ollut RvR:n varsinainen jäsen ajankohtana, jolta valmennustukea haetaan.

Ratsastaja on saanut valmennuksesta maksukuitin. Jokaisesta valmennuksesta pitää liittää kuitti hakemukseen.

Tukea maksetaan vain yksityishenkilöiden maksamista valmennuksista. Jos yritys/yhtiö maksaa valmennuksen, sille ei voi hakea tukea.

Tukea voi hakea kaikkiin SRL:n alaisten lajien valmennuksiin, joissa valmentajana on ollut SRL:n hyväksymä valmentaja tai vastaavan ammattitaidon omaavat henkilöt, joiden ammattitaito voidaan esittää. Tukea voi hakea myös ulkomaisten valmentajien valmennuksiin.

Tukeen oikeuttavalla valmennuksella tarkoitetaan yksityis- tai pienryhmätuntia, jossa on tavoitteellinen ja henkilökohtainen valmennusote. Esimerkiksi ratsastuskoulutunteja, sekä niiden järjestämiä yksityistunteja ei tässä yhteydessä lasketa tukeen oikeuttaviksi valmennuksiksi. Kuitenkin ratsastuskoululla järjestettävät ulkopuolisen valmentajan pitämät valmennukset kuuluvat tuen piiriin, vaikka osallistuisit ratsastuskoulun hevosella.

Tukea haettaessa pitää liittää kuitti valmennuksista, jotka ovat hakemuksen kohteena. Kuitiksi hyväksytään valmentajalta tullut lasku, MobilePayn maksukuitti tai vastaava.

Tukea voi hakea kerran vuodessa joulukuussa 1.–31.12. välisenä aikana ja se on haettavissa ensimmäisen kerran joulukuussa 2023. Tukea voi hakea vuosittain.

Tukea voi hakea valmennuksille, jotka ovat toteutuneet aikavälillä tammikuu – joulukuu 2023. Tuki maksetaan tammikuussa 2024.

Seura pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä valmennustukihakemus

Lisätiedot: ruovedenratsastajat@gmail.com