Seuran toimintalinja

Seuran visio/toimintalinja:

Tarkoituksemme on, että seura edistää jäsenten laadukasta hevosharrastusta ja ratsastusurheilua sekä on mukana ratsastuksen kehittämisessä ja alueyhteistyössä. Seurassamme on tärkeää yhdessä tekeminen ja se että perheen jokainen jäsen löytäisi itselleen mieluisan harrasteen seuran sisältä. 

Toimintaa ohjaavat arvot:

Hevonen:

Toiminta-ajatuksemme ydin on hevonen ja hevosen hyvinvointi. Hevosen ja luonnon kunnioittaminen. Haluamme lisätä seuramme jäsenten hevosmiestaitoja ja edistää siten hevosten hyvinvointia. 

Ihmiset:

Yhdessä tekeminen. Yhteistyö. Vuorovaikutus. Hevosharrastajien yhdistäminen. Hyvä ilmapiiri. Rehti kilpailuhenki, reilu peli. Monipuolinen ja tasa-arvoinen harrastus.
Seurassamme kaiken ikäisille hevosten ystäville pyritään tarjoamaan tavoitteista ja taitotasosta riippumatta monipuolisia ja edullisia tapahtumia, erilaisia mahdollisuuksia ratsastus- ja hevostaitojen parantamiseen. Jäsenillämme on mahdollisuus tavoitteelliseen harrastamiseen valmennusten ja kilpailemisen kautta, mutta seurakilpailuissa on niin este- kuin kouluratsastuksessakin luokkia myös vähemmän ratsastaneille. Kaikki seuramme jäsenet ovat tasa-arvoisia, jokainen on yhtä tärkeä.

Yhteistyö:

Yhdessä olemme enemmän: jäsenet keskenään, hallituslaiset, ”rivijäsenet” ja heidän vanhempansa, seuran ja ratsastuskoulun toimijat sekä sidosryhmiemme edustajat, hevosihmiset ja hevoset. Yhteistyömme avaintekijöitä ovat mm. toisen kunnioittaminen, rentous ja huumori, luotettavuus sekä hyvä tilannetaju.

Kehittyminen ja oppiminen:

Seuramme tärkeä tehtävä on tarjota jäsenille mahdollisuuksia oppia taitaviksi, ahkeriksi, vastuullisiksi ja hevosta kunnioittaviksi hevosihmisiksi.
Seura kehittyy jäsentensä mukana ja pyrkii tarjoamaan toiminnassaan sitä, mitä jäsenistö toivoo.

Seuratoimintamme tavoitteet:

Aktivoidaan ja kannustetaan jäseniä mukaan erilaisen toiminnan järjestämiseen, ideointiin ja tuomaan oma osaaminen itselle sopivalla panostuksella mukaan seuratoimintaan. Haluamme kasvattaa ja asennekasvattaa varsinkin nuoria seuran jäseniä taitaviksi, ahkeriksi, vastuullisiksi ja hevosta kunnioittaviksi hevosihmisiksi. Rohkaisemme jäseniämme ottamaan haasteita vastaan ja kokeilemaan uutta, laittamaan itseään peliin ja saamaan onnistumisen elämyksiä.
Haluamme kannustaa nuoria jatkamaan tervettä harrastamista ja edistää liikunnallisuutta aikuistumisen kynnyksellä. Haluamme omalla esimerkillämme ja kommenteillamme edistä ymmärrystä siitä, millaista on hyvä tallikäytös ja miten hevosia tulee kohdella. Kaikki seuramme jäsenet ovat tasa-arvoisia, jokainen on yhtä tärkeä.

Taloudelliset tavoitteet:

seura järjestää toimintaa joka on taloudellisesti kestävää ja jonka avulla voidaan myös palkita seuran aktiivisia ja menestyneitä jäseniä. Seuran toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla, kilpailu- ja tapahtumatuloilla ja mahdollisilla toimintaan saaduilla tuilla.

Käytännön toiminta ja periaatteemme:

Seuran omat nettisivut pidetään ajan tasalla. Hyödynnetään myös Facebook sivustoa tiedottamiseen ja toiminnan tavoitteiden saavuttamiseen.
Jäsenedut koskevat kaikkia seuran jäseniä ja niistä tiedotetaan seuran nettisivuilla.
Seuratoimintaa kehitetään ja talkootöihin osallistuminen on vapaaehtoista.
Toimimme yhteistyössä Ruoveden Ratsutallin kanssa.  
Korostamme turvallisuutta tapahtumissamme. Esimerkiksi seuramme kisoissa on erilliset paikat hevosenkäsittelylle ja katsojille, tapahtumissa osallistujilta vaaditaan asianmukaiset ja turvalliset varusteet hevosten kanssa toimimiseen. Estekilpailuissa alle 18-vuotiaille suositellaan turvaliivin käyttöä. Kilpailuissamme on aina valvojana ratsastuskoulun opettaja; he tuntevat sekä ratsut, ratsastajat sekä tilat ja pystyvät ennakoimaan riskitilanteita ja siten välttämään niitä. Opettajat ovat myös ensiaputaitoisia.
Kilpailuihimme osallistuvien kilpailijoiden toivotaan osallistuvan myös kilpailujen järjestelyyn, jokainen omien taitojen sallimalla tavalla, valitsemalla itselle sopivia tehtäviä. Kisaajat oppivat näin myös kilpailujärjestämisen periaatteita ja yhdessä tekeminen vahvistaa yhteishenkeämme.

RvR:n organisaatio ja vastuunjako:

Seuran hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kymmenen hallituksen jäsentä sekä kolme varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jäsensihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen jäsenillä on omat vastuualueensa, joista kyseiset henkilöt ovat pääasiassa vastuussa. Vastuualueet määritellään aina uutta hallitusta muodostettaessa ja ajankohtaiset tiedot löytyvät näistä vastuualueista seuran nettisivuilta. Seuran hallituksen alaisuudessa toimii kilpailutoimikunta. Toimikunnan kokoukset ovat avoimia kaikille. Tarvittaessa perustetaan lisää toimikuntia.
Seuran tiedotus tapahtuu pääasiallisesti virallisten tiedotuskanaviensa, eli nettisivujen, jäsenille sähköisesti lähetettävän seurapostin ja yhteistyötallin ilmoitustaulun kautta. Seuralla on myös Facebook-sivu

Seuran organisaatio ja vastuuhenkilöt ovat nimettynä nettisivuilla yhteystiedot kohdassa.


Toimintalinja hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 6.3.2017.