Yleistä kilpailuista

Kilpailija osallistuu kilpailuihin aina omalla vastuullaan.

Kilpailun järjestäjä ei siis korvaa kilpailuissa hevoselle tai ratsastajalle tapahtunutta vahinkoa.
SRL:n jäsenillä on kuitenkin jäsenetuna tapaturmavakuutus, joka on voimassa ratsastukseen ja hevosten hoitoon liittyvissä tilanteissa, myös kilpailuissa sekä välittömillä matkoilla kilpailupaikalle tai tallille. Jäsenvakuutus korvaa ihmisen tapaturmasta aiheutuneita lääkäri ja muita kuluja tiettyyn rajaan asti. Ottamalla nk. lisävakuutuksen voit nostaa korvaussummia sekä laajentaa korvaukseen piiriä. Lisävakuutuslasku tulee jäsenkortin mukana.
Hevosen omistajat, ratsastajat ja hoitajat vastaavat itsensä tai hevosensa aiheuttamista vahingoista kolmannelle osapuolelle. SRL suosittelee vastuuvakuutuksen ottamista.

RvR:n järjestämissä kisoissa korostamme turvallista osallistumista. Seuran kisoissa on erilliset paikat katsojille ja hevosen kanssa oleville, kulku katsojien ovesta on kielletty ratsukoiden suoritusten aikana. Osallistujilta vaaditaan asianmukaiset ja turvalliset varusteet hevosen kanssa toimiessa. Estekilpailuissa alle 18-vuotiaille suositellaan turvaliivin käyttöä. Ratsastuskoulun ensiaputarvikkeet ovat tarvittaessa seuran käytettävissä. Kilpailuissamme on aina mukana ratsastuskoulun opettaja, he tuntevat sekä ratsut että ratsastajat ja näinollen pystyvät ennakoimaan riskitilanteita ja siten välttämään niitä. Opettajat ovat myös ensiaputaitoisia. (kurssi suoritettu syksyllä 2016)

Kaikkien kilpailevien jäsenien olisi hyvä tutustua vasemmalla olevaan Ratsastajan opas kilpailumaailmaan oppaaseen!

 

Esteratsastuksen kvaalisäännöt

80 cm:ä korkeampiin luokkiin, urheilijalla tulee olla seura- tai aluekilpailuista 80 cm luokista kaksi enintään 4 virhepisteen tulosta perusradalta / ensimmäisestä vaiheesta tai vähintään 70% tulos taito- tai suorituskyvynarviontiluokasta. Tästä eteenpäin vaaditaan kaksi enintään 4 virhepisteen tulosta perusradalta / ensimmäisestä vaiheesta tai vähintään 70% tulos taito- tai suorituskyvynarvioinnissa enintään 10 cm alemmalta tasolta seura-, alue- tai kansallisesta kilpailusta.

Mikäli kilpailtava luokkakorkeus ei ole tasakymmen cm, pyöristetään se alaspäin lähimpään kymmeneen senttiin eli esim. 95cm luokassa osallistumisoikeuden vaadittavat tulokset on oltava vähintään 80cm:n tasolta..

Myös kenttäkilpailun estekokeessa saavutetut tulokset kelpaavat. Tulokset tulee olla saavutettu kuluvan tai kahden tätä edeltävän kalenterivuoden aikana. Mikäli urheilija on raskaana, voi hän anoa osallistumisoikeuden antavien tulosten jäädyttämistä raskauden ajaksi.

Osallistumisoikeuden antavia tuloksia voi saada luokista, joissa on arvostelumenetelmänä A-arvostelu, taitoarvostelu tai nuorten hevosten suorituskyvyn arviointi. Arvostelussa 367.4 osallistumisoikeuteen antava tulos määräytyy molempien vaiheiden yhteenlasketun tuloksen perusteella.

Osallistumisoikeuden antavan tuloksen saaminen edellyttää, että kilpailun tulokset julkaistaan KIPAssa. Ulkomailla hankitut tulokset on pyynnöstä todistettava. Tulokset ovat urheilijakohtaisia.

Suoritettuaan vaadittavat tulokset, urhelija saa osallistua 10 cm korkeampiin luokkiin kaikilla hevosilla/poneilla kilpailusääntöjen ja kutsun mukaisesti. Urheilijat, joilla on kaksi enintään 4 virhepisteen tulosta perusradalta / ensimmäisestä vaiheesta tai vähintään 70% tulos taito- tai suorituskyvynarviointiluokasta vähintään 130 cm tasolta viimeksi kuluneen viiden kalenterivuoden aikana, voivat osallistua kilpailuihin ilman osallistumisoikeuden antavaa tulosta.

 

Kouluratsastuksen kvaalisäännöt

Osallistuakseen kansallisen kilpailun Helppo A -luokkiin tulee ratsukon olla saavuttanut 60 % tulos vähintään Helppo A-tasoisesta luokasta aluekilpailussa.

Kansallisen kilpailun Vaativa B -luokkiin osallistuminen edellyttää ratsukolta vähintään 62 % tulosta kansallisen kilpailun Helppo A-luokasta tai 62 % tulosta aluekilpailun Vaativa B-luokasta.

Kansallisen kilpailun Vaativa A- ja sitä korkeampiin luokkiin osallistuminen edellyttää ratsukolta vähintään 62 % tulosta kansallisen kilpailun Vaativa B-luokasta.

Tulos tulee olla saavutettu ennen kilpailun ilmoittautumisajan päättymistä. Mainitut rajoitukset eivät koske ikäluokille (ponit, lapset, juniorit, nuoret ratsastajat) rajattuja luokkia eivätkä nuoria hevosia niille avoimissa luokissa.

Ratsastajat, joilla on vähintään 62 % tulos vähintään Intermediaire I –tasolta viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana voivat ottaa osaan kaikkiin kilpailuihin kaikilla hevosilla, ilman erillistä kvaalitulosta.

Kür-ohjelmassa saavutettu tulos ei kelpaa kvaalitulokseksi millään kilpailutasolla.

 

Kenttäratsastuksen osallistumisoikeus

Urheilijan tulee ilmoittaa osallistumisoikeuden vahvistavat tulokset Kipassa ilmoittautumisen yhteydessä ja varautua todentamaan ne kilpailukansliassa ennen omaa starttiaan. Tulosten tulee vähintään seuratason kilpailuista.

Osallistumisoikeuden vahvistava vähimmäistulos (Minimum Eligibility Requirement, MER):

- ratsukko saavuttaa koulukokeessa vähintään 55 % enimmäispistemäärästä,

- ratsukko suorittaa maastokokeen ilman estevirheitä (yksi rikkoutuvan esteen hajoaminen tai yhden esteen hyppääminen lipun ulkopuolelta, ns. missing a flag, sallitaan) ja yliaikavirheitä enintään 75 sekuntia kaikilla tasoilla.

- rataestekokeessa estevirhepistemäärä on korkeintaan 16.

- vaarallisesta ratsastuksesta saadut 25 virhepistettä eivät myöskään oikeuta tuloksen hyväksymiseen.

- osallistumisoikeuden vahvistavaa tulosta ei voi saada hallikilpailusta.

- Huom. Aiempina vuosina saavutetut osallistumisoikeuden vahvistavat tulokset otetaan huomioon niiden sääntöjen mukaan, jotka ovat olleet voimassa silloin kun tulos on saatu.

Avoimet luokat:

-CCN3*-S -luokkaan(vuoden 2018 CNC2*) saa osallistua ratsukko, jonka hevonen sekä ratsastaja yhdessä tai erikseen ovat saavuttaneet vähintään yhdessä CCN2*-S-luokassa (vuoden 2018 CNC1*) tai vastaavassa luokassa osallistumisoikeuden vahvistavan tuloksen.

-CCN2*-S luokkaan saa osallistua ratsukko, jonka hevonen sekä ratsastaja yhdessä tai erikseen ovat saavuttaneet vähintään yhdessä 100 cm kenttäratsastusluokassa osallistumisoikeuden vahvistavan tuloksen.

Mikäli ratsukolla on osallistumisoikeus CCN2*-S luokkaan, on ratsukolla osallistumisoikeus myös matalammalla luokkatasolla järjestettävään kilpailuun.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100 cm tai CCPN1* luokkaan saa osallistua ratsukko, jolla on joko:

a) yksi MER-tulosta vähintään 90 cm kenttäratsastusluokasta

b) vähintään yksi 70 % tulos 90 cm maastoratsastuksen tyyliarvosteluluokasta.

c) yksi hyväksytty tulos 90 cm ihanneaika-arvosteluluokasta

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

90 cm luokkaan osallistuttaessa ratsukolta vaaditaan seuraavat aiemmat tulokset, joko:

a) yksi osallistumisoikeuden vahvistava tulos vähintään 80 cm kenttäratsastusluokasta. 

b) yksi vähintään 70 % tulos 80 cm maastoratsastuksen taitoarvosteluluokasta

c) yksi hyväksytty tulos 80 cm ihanneaika-arvosteluluokasta

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

80 cm luokkaan ei vaadita aikaisempia tuloksia.

 

Osallistumisoikeuden saavuttava tulos 80 cm – CCN3*-luokkiin on voimassa kuluvan vuoden lisäksi kaksi seuraavaa kalenterivuotta. Jos ratsukko saa jollakin luokkatasolla kolme peräkkäistä hylättyä tulosta, sen tulee saavuttaa osallistumisoikeuden vahvistava tulos yhtä tasoa alempana ennen kuin se saa palata takaisin ylempään luokkaan. 60 cm taitoarvosteluluokassa yksi hevonen voi startata kaksi kertaa. Nuorten hevosten maastoratsastuksen taitoarvosteluluokkiin ja 60 cm luokkiin ei vaadita aiempia tuloksia. Yksi hevonen saa osallistua samassa kilpailutapahtumassa/saman viikonlopun aikana vain yhteen kenttäratsastusluokkaan. On kuitenkin sallittua osallistua kahteen luokkaan, jos ainakin toinen niistä on pelkkä maastoratsastusluokka.

Ratsastajan opas kilpailumaailmaan pitää sisällään toimintaohjeita ratsastuskilpailuihin. Opas sisältää sääntökoosteen koulu- ja esteratsastuksen sekä yleisen osan kilpailusäännöistä. Oppaan tiedoilla osaa toimia useimmissa kilpailuihin liittyvissä tilanteissa.