Yleistä kilpailuista

Kilpailija osallistuu kilpailuihin aina omalla vastuullaan.

Kilpailun järjestäjä ei siis korvaa kilpailuissa hevoselle tai ratsastajalle tapahtunutta vahinkoa.
SRL:n jäsenillä on kuitenkin jäsenetuna tapaturmavakuutus, joka on voimassa ratsastukseen ja hevosten hoitoon liittyvissä tilanteissa, myös kilpailuissa sekä välittömillä matkoilla kilpailupaikalle tai tallille. Jäsenvakuutus korvaa ihmisen tapaturmasta aiheutuneita lääkäri ja muita kuluja tiettyyn rajaan asti. Ottamalla nk. lisävakuutuksen voit nostaa korvaussummia sekä laajentaa korvaukseen piiriä. Lisävakuutuslasku tulee jäsenkortin mukana.
Hevosen omistajat, ratsastajat ja hoitajat vastaavat itsensä tai hevosensa aiheuttamista vahingoista kolmannelle osapuolelle. SRL suosittelee vastuuvakuutuksen ottamista.

RvR:n järjestämissä kisoissa korostamme turvallista osallistumista. Seuran kisoissa on erilliset paikat katsojille ja hevosen kanssa oleville, kulku katsojien ovesta on kielletty ratsukoiden suoritusten aikana. Osallistujilta vaaditaan asianmukaiset ja turvalliset varusteet hevosen kanssa toimiessa. Estekilpailuissa alle 18-vuotiaille suositellaan turvaliivin käyttöä. Ratsastuskoulun ensiaputarvikkeet ovat tarvittaessa seuran käytettävissä. Kilpailuissamme on aina mukana ratsastuskoulun opettaja, he tuntevat sekä ratsut että ratsastajat ja näinollen pystyvät ennakoimaan riskitilanteita ja siten välttämään niitä. Opettajat ovat myös ensiaputaitoisia. (kurssi suoritettu syksyllä 2016)

Kaikkien kilpailevien jäsenien olisi hyvä tutustua vasemmalla olevaan Ratsastajan opas kilpailumaailmaan oppaaseen!

 

Esteratsastuksen kvaalisäännöt

Siirtyäkseen 80 cm:ä korkeampiin luokkiin, ratsastajalla tulee olla seura- tai aluetason kilpailuista 80 cm luokista kaksi enintään 4 virhepisteen tulosta perusradalta / ensimmäisestä vaiheesta tai vähintään 65% tulos taitoarvosteluluokasta. Tästä eteenpäin vaaditaan kaksi enintään 4 virhepisteen tulosta perusradalta / ensimmäisestä vaiheesta tai vähintään 65% tulos taitoarvostelussa enintään 10 cm alemmalta tasolta seura-, alue- tai kansallisesta kilpailusta. Myös kenttäkilpailun estekokeessa saavutetut tulokset kelpaavat. Tulokset tulee olla saavutettu kuluvan tai kahden tätä edeltävän kalenterivuoden aikana.
 
Tulokset ovat ratsastajakohtaisia. Suoritettuaan vaadittavat tulokset, ratsastaja saa osallistua 10 cm korkeampiin luokkiin kaikilla hevosilla/poneilla kilpailusääntöjen ja kutsun mukaisesti.

 

 

Kouluratsastuksen kvaalisäännöt

Säännöt on esitetty kouluratsastuksen lajisäännöistä.

1-taso: ei kvaaleja

2-taso: ei kvaaleja, seura valvoo tasoa D-luvan myöntämisen kautta. 

3-taso: Osallistuakseen 3-tason tai sitä ylempien tasojen kilpailuihin tulee ratsukon olla saavuttanut 60 % tulos vähintään Helppo A-tasoisesta luokasta 2-tason kilpailussa. Tulos tulee olla saavutettu ennen 3-tason kilpailun ilmoittautumisajan päättymistä. Mainitut rajoitukset eivät koske ikäluokille (ponit, lapset, juniorit, nuoret ratsastajat) rajattuja luokkia eivätkä nuoria hevosia niille avoimissa luokissa. Vanhan kilpailujärjestelmän aikana aluekilpailussa saavutettu kvaali oikeuttaa osallistumiseen 3-5 tason kilpailuihin. 3-tason kilpailuun voidaan ottaa mukaan kvaaliluokka, joka on avoin niille ratsukoille, joilla ei muutoin ole 3-tason kilpailemiseen oikeuttavaa tulosta.

Kenttäratsastuksen osallistumisoikeus

Ratsastajan tulee ilmoittaa osallistumisoikeuden vahvistavat tulokset Kipassa ilmoittautumisen yhteydessä ja varautua todentamaan ne kilpailukansliassa ennen omaa starttiaan. Tulosten tulee vuoden 2017 alusta olla vähintään 1-tason kilpailuista.

Osallistumisoikeuden vahvistava vähimmäistulos (Minimum Eligibility Requirement, MER):
- ratsukko saavuttaa koulukokeessa vähintään 55 % enimmäispistemäärästä,  - maastokokeen estevirhepistemäärä lyhyessä kilpailussa on 0 11 (yksi rikkoutuvan esteen hajoaminen sallitaan) ja yliaikavirheitä enintään 75 sekuntia yhden, kahden tai kolmen tähden tasolla

- rataestekokeessa estevirhepistemäärä on korkeintaan 16.

- Vaarallisesta ratsastuksesta saadut 25 virhepistettä eivät myöskään oikeuta tuloksen hyväksymiseen.

- Osallistumisoikeuden vahvistavaa tulosta ei voi saada hallikilpailusta.


100 cm luokkaan saa osallistua ratsukko, jolla on vähintään
a) kaksi MER-tulosta vähintään 90 cm kenttäratsastusluokasta tai
b) vähintään yksi 60 % tulos 90 cm maastoratsastuksen tyyliarvosteluluokasta ja yksi enintään 4 virhepisteen tulos 100 cm esteluokasta.
 


90 cm luokkaan osallistuttaessa ratsukolta vaaditaan seuraavat aiemmat tulokset. 
Joko:
a) Kahdessa vähintään 90 cm esteratsastusluokassa perusradalta yhteensä enintään 8 estevirhettä.
b) Kaksi osallistumisoikeuden vahvistavaa tulosta vähintään 80 cm kenttäratsastusluokasta.
c) Yksi enintään 4 vp rataestetulos vähintään 90 cm tasolta ja yksi 80 cm kenttäratsastusluokan osallistumisoikeuden vahvistava tulos.
d) Yksi vähintään 60 % tulos 80 cm maastoratsastuksen taitoarvosteluluokasta ja yksi tulos 90 cm esteratsastusluokasta enintään 8 estevirhepisteellä.
e) Kaksi kertaa vähintään 60 % tulos 80 cm maastoratsastuksen taitoarvosteluluokasta


80 cm luokkaan saa osallistua ratsukko, jolla on 
a) yhdestä kahdessa vähintään 80 cm esteratsastusluokassa perusradalta tulos niin, että virhepisteitä on kahdesta suorituksesta yhteensä enintään 4 8 (aikavirheitä ei huomioida) tai 
b) maastoratsastuksen vähintään 80 cm taitoarvosteluluokasta vähintään 60 % tulos.
c) 2 x 60 cm maastoratsastuksen taitoarvosteluluokasta vähintään 60 % tulos.
Saavutettu osallistumisoikeus on voimassa 24kk.
Jos ratsukko saa jollakin luokkatasolla kolme peräkkäistä hylättyä tulosta, sen tulee saavuttaa osallistumisoikeuden vahvistava tulos yhtä tasoa alempana ennen kuin se saa palata takaisin ylempään luokkaan.


60 cm taitoarvosteluluokassa yksi hevonen voi startata kaksi kertaa. Nuorten hevosten maastoratsastuksen taitoarvosteluluokkiin ja 60 cm luokkiin ei vaadita aiempia tuloksia.
Yksi hevonen saa osallistua samassa kilpailutapahtumassa/saman viikonlopun aikana vain yhteen kenttäratsastusluokkaan. On kuitenkin sallittua osallistua kahteen luokkaan, jos ainakin toinen niistä on pelkkä maastoratsastusluokka.

Ratsastajan opas kilpailumaailmaan pitää sisällään toimintaohjeita ratsastuskilpailuihin. Opas sisältää sääntökoosteen koulu- ja esteratsastuksen sekä yleisen osan kilpailusäännöistä. Oppaan tiedoilla osaa toimia useimmissa kilpailuihin liittyvissä tilanteissa.