Ruoveden Ratsastajien sääntömääräinen syyskokous la 17.12 klo 18

4.12.2022

KOKOUSKUTSU 2022 3.12.2022

Ruoveden Ratsastajat ry. sääntömääräinen syyskokous 2022
Aika: lauantai 17.12.2022 klo 18.00 Paikka: Ruoveden Ratsutallin hirsitalo

Työjärjestys

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan vuoden 2023 toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
6. Valitaan vuodeksi 2023 hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet (6-10) ja varajäsenet (2-3)
7. Valitaan vuodeksi 2023 yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
8. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10. Kokouksen päättäminen

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.