Toimintasuunnitelma 2023

Ruoveden Ratsastajat ry Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.1.2023– 31.12.2023

Seuramme toimii ratsastusurheilun parissa Ruovedellä, mutta jäsenistöömme kuuluu paljon muualla asuvia. Olemme Suomen Ratsastajainliiton jäsenseura.

Seuramme toiminnan tavoitteena on koota yhteen hevosten, ratsastuksen ja muiden hevosurheilulajien ystäviä Ruovedeltä sekä lähiseudulta. Pyrimme edistämään ja tukemaan ratsastusharrastusta ja hevosmiestaitojen kehitystä toimintaalueellamme. Olennaisena osana tähän kuuluvat kilpailu-, nuoriso-, valmennus- ja koulutustoiminta.

Olemme voittoa tavoittelematon yhdistys. Seuralla ei ole omaa tallia, vaan toimimme yhteistyössä pääasiassa Ruoveden Ratsutallin / Ruhalan kartanon kanssa.

Toimikausi, jäsenyys:

Toimikausi tulee olemaan seuran yhdestoista. Korona-epidemian muututtua uudeksi normaaliksi seuraamme edelleen viranomaisten ja SRL:n antamia mahdollisia ohjeita ja suosituksia ja toimimme niiden mukaan.

Jäseniä vuoden 2022 lopussa oli 108. Seura on Suomen Ratsastajainliiton jäsenseura. Jäsenmaksumme ovat olleet vuonna 2022: täysjäsen seniori 65 €, täysjuniorijäsen 53 €, perheen seniorijäsen 37,50 €, perheen juniori jäsen 31,50 €, kannatusjäsen 30 € ja liittymismaksu 5 €. Seura maksaa jäsenmaksuista osuuden Suomen Ratsastajainliitolle. Täysjäsenten maksu sisältää Suomen Ratsastajainliiton julkaiseman Hippos-lehden sekä tapaturmavakuutuksen ja lisäksi vastuuvakuutuksen, joka kattaa ulkopuolisille aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja.

Perhejäsenen (seniori ja juniori) edut ovat muuten samat kuin täysjäsenellä, mutta hän ei saa Hippos-lehteä eikä hänelle voida myöntää A- tai B-kilpailulupaa tai toimihenkilöoikeuksia. Jäsen on juniori-ikäinen vielä sen vuoden, kun hän täyttää 18 vuotta. Jäsenetuina saa Suomen Ratsutarvikkeen ostoista -10 % alennuksen, alennus toimii verkkokaupassa koodilla RUVE22, jolloin saa -5 % ostoista ja rekisteröitymällä verkkokaupan käyttäjäksi saa toisen -5 % alennusta.

Jäsenet saavat alennusta myös Ruoveden Ratsutallin vakiotunneista.

Kokoukset:

Kaikille jäsenille tarkoitettuja kokouksia pidetään kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskaudella ja hallitus kokoontuu tarvittaessa (noin kerran kuukaudessa). Lisäksi tarvittaessa kokoontuu muut seuran jaostot esim. kilpailujaosto.

Hallitus:

Hallitus hoitaa ja ohjaa yleisten kokousten antamalla evästyksellä seuran toimintaa vuoden varrella.

Kilpailutoiminta:

Seura pyrkii järjestämään vuoden 2023 aikana 1–2 avoimet kilpailut yhteistyössä naapuriseurojen/-toimijoiden kanssa. Kilpailutoimintaa pyritään järjestämään sekä este- että kouluratsastuksessa. Eri lajien Seuranmestaruuksista kisataan erikseen päätettävänä ajankohtana. Seuralla on kilpailujaosto, joka koordinoi kilpailuja.

Jäsentoiminta:

Kaikille jäsenille seura pyrkii järjestämään yhden matkan vuoden aikana hevostapahtumaan (koti- tai ulkomailla). Järjestäminen tapahtuu joko yksin tai muiden seurojen kanssa yhteistyössä.

Seuran näkyvyys ja tiedotus:

Seura tiedottaa toiminnastaan vuoden varrella Ruoveden Ratsutallilla olevalla ilmoitustaululla sekä omilla www-, Instagram ja Facebook-sivuilla. Seura pyrkii tiedottamaan myös muissa ns. ilmaisissa kanavissa tapahtumistaan jäsenille ja yleisölle (seuratoimintapalsta, menovinkit, kunnan tapahtumasivut, kauppojen ilmoitustaulut). Seuralla on gmail-pohjaiset sähköpostiosoitteet puheenjohtajalle, sihteerille ja jäsensihteerille. Seuran yhteystiedot löytyvät tallin ilmoitustaululta ja www-sivuilta osoitteesta www.ruovedenratsastajat.fi.

Junioritoiminta:

Nuorisojaoston käynnistäminen ei ole edistynyt Korona-epidemian vuoksi. Pyritään järjestämään nuorisojaosto edistämään heille tärkeitä asioita.

Senioritoiminta:

Pyritään järjestämään yksi tapahtuma vuoden aikana suunnattuna seniorijäsenille esim. pikkujoulut.

Sidosryhmätoiminta ulospäin näkyminen, yleiset jäsentapahtumat:

Seura tekee yhteistyötä muiden ratsastusseurojen, urheiluseurojen ja Ruoveden kunnan kanssa vuoden varrella sopivaksi katsomallaan tavalla. Seuran hallitus nimeää tarvittaessa edustajia sidosryhmätapaamisiin.

Koulutustoiminta vuonna 2023:

Sääntökoulutus on korona-aikana toteutettu verkkokoulutuksena. Mikäli koulutukset jatkuvat näin kannustamme kilpailevia jäseniä ja muita tiedosta kiinnostuneita osallistumaan. Hämeen alueen koulutukset ja muut tapahtumat löytyvät osoitteesta www.ratsastus.fi >alueet>Häme.

Seuravalmennusten järjestäminen on koettu haastavaksi johtuen pienehköstä aktiivisesti valmentautuvien ratsukoiden määrästä ja vapaista maneesivuoroista. Seuran hallitus laatii alkuvuodesta järjestelmän, joka tarjoaa tukea valmentautuville ja kilpaileville ratsukoille riippumatta siitä missä he osallistuvat valmennuksiin. Seura tukee myös tuomaritehtävissä vuoden aikana toimivia ja kouluttautuvia jäseniään.

Seura pyrkii järjestämään luentoja liittyen kilpailemiseen tai muuhun hevostoimintaan vuoden aikana jäsenistölleen.

Muu toiminta:

Oheisliikuntaa pyritään järjestämään jäsenistölle yhteistyössä alueen alan yrittäjien kanssa tai toisen urheiluseuran kanssa.

Varainhankinta:

Toimintaa pyritään ensisijaisesti rahoittamaan tapahtumista saaduilla tuotoilla sekä talkootyöllä seuran hyväksi. Seuran jäsenmaksuista jää osa oman seuran toiminnan kehittämiseen. Seura hakee Ruoveden kunnalta liikuntajärjestöjen toiminta-avustusta