Toimintasuunnitelma 2021

Ruoveden Ratsastajat ry Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.1.2021– 31.12.2021

 Seuramme toimii ratsastusurheilun parissa Ruovedellä, mutta jäsenistöömme kuuluu paljon muualla asuvia jäseniä. Olemme Suomen Ratsastajainliiton jäsenseura.

Seuramme toiminnan tavoitteena on koota yhteen hevosten ja ratsastuksen ystäviä Ruovedeltä sekä lähiseudulta.

Pyrimme edistämään ja tukemaan ratsastusharrastusta ja hevosmiestaitojen kehitystä toiminta-alueellamme.

Olennaisena osana tähän kuuluvat kilpailu-, nuoriso-, valmennus- ja koulutustoiminta.

 Olemme voittoa tavoittelematon yhdistys. Seuralla ei ole omaa tallia, vaan toimimme yhteistyössä pääasiassa Ruoveden Ratsutallin / Ruhalan kartanon kanssa.

Toimikausi, jäsenyys  

Toimikausi tulee olemaan seuran yhdeksäs. Korona-epidemia mullisti koko maailman v. 2020 ja luultavasti tulee vaikuttamaan toimintaamme vielä 2021. Seuramme tulee toimimaan korona tilanteesta johtuen annettujen viranomaisten ja SRL ohjeiden ja suositusten mukaan.

Jäseniä vuoden 2020 lopussa 108 ja jäsenhankintaa pyritään edistämään vuonna 2021. Seura on Suomen Ratsastajainliiton jäsenseura. Jäsenmaksumme ovat olleet vuonna 2020: täysjäsen seniori 65 €, täysjuniorijäsen 53 €, perheen seniorijäsen 37,50 €, perheen juniori jäsen 31,50 €, kannatusjäsen 30 € ja liittymismaksu 5 €. Seura maksaa jäsenmaksuista osuuden Suomen Ratsastajainliitolle. Hallitus esittää syyskokouksessa jäsenmaksujen pysymistä ennallaan vuonna 2021. Täysjäsenten maksu sisältää Suomen Ratsastajainliiton julkaiseman Hippos-lehden sekä tapaturmavakuutuksen ja lisäksi vastuuvakuutuksen, joka kattaa ulkopuolisille aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja. Perhejäsenen (seniori ja juniori) edut ovat muuten samat kuin täysjäsenellä, mutta hän ei saa Hippos-lehteä eikä hänelle voida myöntää A- tai B-kilpailulupaa tai toimihenkilöoikeuksia. Jäsen on juniori-ikäinen vielä sen vuoden, kun hän täyttää 18 vuotta. Ruoveden ratsutallin vakiotunneista seuran jäsenet saavat alennusta.

Kokoukset

 Kaikille jäsenille tarkoitettuja kokouksia pidetään kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskaudella ja hallitus kokoontuu tarvittaessa (noin kerran kuukaudessa). Lisäksi tarvittaessa kokoontuu muut seuran jaostot esim. kilpailujaosto.

Hallitus

 Hallitus hoitaa ja ohjaa yleisten kokousten antamalla evästyksellä seuran toimintaa vuoden varrella.

Kilpailutoiminta

Seura pyrkii järjestämään vuoden 2021 aikana 1-2 avoimet kisat ja samalla kisataan seuranmestaruuksista. Seuralla on kilpailujaosto, joka koordinoi kilpailuja.

Jäsentoiminta

Kaikille jäsenille seura pyrkii järjestämään yhden matkan vuoden aikana hevostapahtumaan (koti- tai ulkomailla). Järjestäminen tapahtuu joko yksin tai muiden seurojen kanssa yhteistyössä.

 Seuran näkyvyys ja tiedotus

 Seura tiedottaa toiminnastaan vuoden varrella Ruoveden Ratsutallilla olevalla ilmoitustaululla sekä omilla netti- ja facebook-sivuilla. Seura pyrkii tiedottamaan myös muissa ns. ilmaisissa kanavissa tapahtumistaan jäsenille ja yleisölle (seuratoimintapalsta, menovinkit, kunnan tapahtumasivut, kauppojen ilmoitustaulut). Seuralla on gmail-pohjaiset sähköpostiosoitteet puheenjohtajalle, sihteerille ja jäsensihteerille.

Junioritoiminta

Mikäli Talent-ryhmään on tuljoita, Talent- valmennukset jatkuvat vuoden 2021 aikana. Valmentajana toimii Salla Jokela. Nuorisojaoston käynnistäminen ei edistynyt Korona-epidemian vuoksi. Pyritään järjestämään nuorisojaosto edistämään heille tärkeitä asioita. Vetäjänä toimii Tuukka Laitinen.

Senioritoiminta

Pyritään järjestämään yksi tapahtuma vuoden aikana suunnattuna seniorijäsenille esim. pikkujoulut.

Sidosryhmätoiminta ulospäin näkyminen, yleiset jäsentapahtumat

 Seura tekee yhteistyötä muiden ratsastusseurojen, urheiluseurojen ja Ruoveden kunnan kanssa vuoden varrella sopivaksi katsomallaan tavalla.

Koulutustoiminta vuonna 2021

 Tarvittaessa oma sääntökoulutus kilpaileville jäsenille tai muille tiedosta kiinnostuneille vuonna 2021. Valmennuksia on pääsääntöisesti 1-2 krt kuukaudessa. Valmennusta annetaan niin este- kuin kouluratsastuksessa. Valmentajana toimii Salla Jokela.

Seura pyrkii järjestämään luentoja liittyen kilpailemiseen tai muuhun hevostoimintaan vuoden aikana jäsenistölleen.

 Seura mahdollisuuksiensa mukaan tukee jäseniä, jotka kouluttautuvat valmennus- tai tuomaritehtävissä vuoden aikana. Seura kannustaa ja tukee kilpailevia jäseniään.

Muu toiminta

Oheisliikuntaa pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan jäsenistölle. Mahdollisesti yhteistyössä alueen alan yrittäjien kanssa tai toisen urheiluseuran kanssa.

Seuramme valittiin seurankehittämisvalmennukseen v. 2020. Toiminta siirtyi koronan takia  v. 2021.

Varainhankinta

Toimintaa pyritään ensisijaisesti rahoittamaan tapahtumista saaduilla tuotoilla sekä talkootyöllä seuran hyväksi.

 Seuran jäsenmaksuista jää osa oman seuran toiminnan kehittämiseen. Seura hakee Ruoveden kunnalta liikuntajärjestöjen kunnanavustusta.