Toimintasuunnitelma 2019

Ruoveden Ratsastajat ry Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.1.2019 – 31.12.2019


Seuramme toimii ratsastusurheilun parissa Ruovedellä, mutta jäsenistöömme kuuluu paljon muualla asuvia jäseniä.
Seuramme toiminnan tavoitteena on koota yhteen hevosten ja ratsastuksen ystäviä Ruovedeltä sekä lähiseudulta.
Pyrimme edistämään ja tukemaan ratsastusharrastusta ja hevosmiestaitojen kehitystä toiminta-alueellamme.
Olennaisena osana tähän kuuluvat kilpailu-, nuoriso-, valmennus- ja koulutustoiminta. Olemme voittoa tavoittelematon yhdistys. Seuralla ei ole omaa tallia, vaan toimimme yhteistyössä pääasiassa Ruoveden Ratsutallin / Ruhalan kartanon kanssa. 


Toimikausi, jäsenyys
Toimikausi tulee olemaan seuran seitsemäs. Jäseniä vuoden 2018 lopussa noin 113 ja jäsenhankintaa pyritään edistämään vuonna 2019. Seura on Suomen Ratsastajainliiton jäsenseura. Jäsenmaksumme ovat vuonna 2019:
Täysjäsen seniori 65 €, täysjuniorijäsen 53 €, perheen seniorijäsen 37,50 €, perheen juniori jäsen 31,50 €, kannatusjäsen 30 € ja liittymismaksu 5 € seniori ja juniori. Seura maksaa jäsenmaksuista osuuden Suomen Ratsastajainliitolle.
Täysjäsenten maksu sisältää Suomen Ratsastajainliiton julkaiseman Hippos-lehden sekä tapaturmavakuutuksen ja lisäksi vastuuvakuutuksen, joka kattaa ulkopuolisille aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja. Perhejäsenen (seniori ja
juniori) edut ovat muuten samat kuin täysjäsenellä, mutta hän ei saa Hippos-lehteä eikä hänelle voida myöntää A- tai B-kilpailulupaa tai toimihenkilöoikeuksia. Jäsen on juniori-ikäinen vielä sen vuoden, kun hän täyttää 18 vuotta.
Ruoveden Ratsutallin vakiotunneista jäsenet saavat alennusta. Kaarina Hall (urheiluhieroja) on myöntänyt Ruoveden Ratsastajain jäsenyydellä alennusta hinnastostaan.  Tarkemmin tietoa yhteistyökumppanien nettisivuilla tai muussa
tiedotteessa. 


Kokoukset
Kaikille jäsenille tarkoitettuja kokouksia pidetään kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskaudella ja hallitus kokoontuu tarvittaessa (noin kerran kuukaudessa). Lisäksi tarvittaessa kokoontuu muut seuran jaostot esim. kilpailujaosto. 


Hallitus 
Hallitus hoitaa ja ohjaa yleistenkokousten antamalla evästyksellä seuran toimintaa vuoden varrella. 


Kilpailutoiminta
Seura pyrkii järjestämään vuoden 2019 aikana 1-2 avoimet kisat ja samalla kisataan seuramestaruuksista. Seuralla on kilpailujaosto, joka koordinoi kilpailuja.


Jäsentoiminta

Kaikille jäsenille on tarkoitus järjestää yksi matka vuoden aikana hevostapahtumaan (koti- tai ulkomailla). Järjestäminen yksin tai muiden seurojen kanssa yhteistyössä.
 
Seuran näkyvyys ja tiedotus
Seura tiedottaa toiminnastaan vuoden varrella Ruoveden Ratsutallilla olevalla ilmoitustaululla sekä omilla netti ja facebook-sivuilla. Seura pyrkii tiedottamaan myös muissa ns. ilmaisissa kanavissa tapahtumistaan jäsenille ja yleisölle
(seuratoimintapalsta, menovinkit, kunnan tapahtumasivut, kauppojen ilmoitustaulut). Seuralla on gmail pohjaiset sähköpostiosoitteet puheenjohtajalle, sihteerille ja jäsensihteerille. 


Junioritoiminta
Talent-valmennukset ovat tarkoitettu juniori ikäisille kilpailemaan pyrkiville ratsastajille. Talent-valmennukset jatkuvat vuoden 2019 aikana. Valmentajana toimii Kalle Nykänen. 


Senioritoiminta
Pyritään järjestämään yksi tapahtuma vuoden aikana suunnattuna seniorijäsenille esim. pikkujoulut. 


Sidosryhmätoiminta, ulospäin näkyminen, yleiset jäsentapahtumat
Seura tekee yhteistyötä muiden ratsastusseurojen, urheiluseurojen ja Ruoveden kunnan kanssa vuoden varrella sopivaksi katsomallaan tavalla. 


Koulutustoiminta vuonna 2019
Tarvittaessa oma sääntökoulutus kilpaileville jäsenille tai muille tiedosta kiinnostuneille alkuvuodesta 2019.
Seura on valittu valtakunnalliseksi Talent-seuraksi ja seuralla pyörii Talent ryhmän lisäksi seuravalmennus ryhmä.
Valmennuksia on pääsääntöisesti 1 -2 krt kuukaudessa. Valmennusta annetaan niin este- kuin kouluratsastuksessa. Valmentajana toimii Kalle Nykänen molemmissa valmennuksissa.
Seura pyrkii järjestämään luentoja liittyen kilpailemiseen tai muuhun hevostoimintaan vuoden aikana jäsenistölleen.
Seura mahdollisuuksiensa mukaan tukee jäseniä, jotka kouluttautuvat valmennus- tai tuomaritehtävissä vuoden aikana. Seura kannustaa ja tukee kilpailevia jäseniään.


Muu toiminta
Oheisliikuntaa pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan jäsenistölle. Mahdollisesti yhteistyössä alueen alan yrittäjien kanssa tai toisen urheiluseuran kanssa. 


Varainhankinta
Toimintaa pyritään ensisijaisesti rahoittamaan tapahtumista saaduilla tuotoilla sekä talkootyöllä seuran hyväksi. 
Seuran jäsenmaksuista jää osa oman seuran toiminnan kehittämiseen. Seura hakee Ruoveden kunnalta liikuntajärjestöjen kunnanavustusta.