Talent Cup -säännöt 2018
 
1. Kilpailuun osallistuminen
1.1. Kilpailu on yhdistetty koulu- ja esteratsastuskilpailu.
1.2. Kilpailuun kuuluu aluekarsinta ja finaali. Ratsukolla tulee olla aluekarsintaan osallistuakseen kohdassa 2.2. vaaditut tulokset tai Talent-valmentajan suositus kohdan 2.1 mukaisesti.
1.3. Kilpailuun saavat osallistua vuonna 2018 poneilla 16 vuotta ja hevosilla 18 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat Suomen Ratsastajainliittoon kuuluvien ratsastusseurojen henkilö- ja perhejäsenet. Ratsastaja ei saa olla osallistunut 1.10.2017 mennessä 3-5-tason kenttäkilpailun helppoon luokkaan, 120 cm esteluokkaan (poniratsukot 100cm/110 cm) tai helppo A-tasoiseen koululuokkaan, tai näitä korkeamman tason luokkiin.
1.4. Alkukarsintasuoritukset sekä aluekarsinnan ja finaalin koulu- ja esteosuudet on suoritettava samalla hevosella/ponilla. Kukin ratsastaja saa osallistua vain yhdellä hevosella tai ponilla.

2. Talent Cup aluekarsintaan pääsy
2.1. Virallisten, SRL:oon ilmoitettujen ja vahvistettujen, Talent-toimijoiden Talent-valmennusryhmissä valmentautuvat ratsukot voivat ilmoittautua suoraan aluekarsintaan Talent-valmentajan suosituksesta. Valmentajan suositus tulee esittää kilpailukansliassa.
2.2. Ratsukko voi ilmoittautua aluekarsintaan myös, mikäli sillä on 1.10.2017 ja aluekarsinnan viimeisen ilmoittautumispäivän välisenä aikana vähintään 1-tasolta kouluratsastuksessa kaksi vähintään helppo C tasoista vähintään 56 % tulosta ja esteratsastuksessa kaksi vähintään 60/70/80 cm (pienet ponit / isot ponit / hevoset) tulosta enintään 8 vp perusradalta tai ensimmäisestä vaiheesta, tai taitoarvostelussa tulos joka on vähintään 50 % luokan enimmäispistemäärästä. Tulokset tulee esittää kilpailukansliassa.
2.3. SRL toivoo seurojen tarjoavan 1-tason kisoissaan em. luokkia. SRL:n internetsivuilla on tulostettavissa kilpailuihin soveltuvat vakioradat, joiden käyttö ei kuitenkaan ole pakollista. 1-tason taitoarvosteluluokkiin soveltuvat esimerkiksi Talent taitoradat 1 ja 2.

3. Talent Cup aluekarsinta ja finaaliin pääsy
3.1. Aluekarsintoja järjestetään 6-8 alueella ympäri Suomea, huhti-toukokuussa. Kukin aluejaosto vahvistaa oman alueensa karsintapäivät ja järjestäjät. Aluekarsinnat järjestetään 2-tason luokkina ja ne julkaistaan Kipassa.
3.2. Ratsastaja voi osallistua minkä tahansa alueen aluekarsintaan. Koulu- ja estekarsinnat voi suorittaa eri alueiden kilpailuissa. Ratsukko voi kuitenkin osallistua vain yhteen aluekarsintaan / laji.
3.3. Aluekarsinnassa ratsastetaan kouluratsastus: helppo C Tutustumisluokan kouluohjelma (rata B) 2016 esteratsastus: hevoset 90 cm, isot ponit 80 cm ja pienet ponit 70 cm, arvosteluna taitoarvostelu. Ratojen tulee täyttää taitoarvosteluradoille asetetut perusteet estesääntöjen mukaan.
3.4. Aluekarsintaan ilmoittautumisesta vastaa kukin ratsastaja itse. Huomioi vaadittavat kilpailuluvat ja ratsun rokotukset.
3.5. Jos hevos- ja ponisarjaan tulee kumpaankin vähintään 10 ratsukkoa, luokat voidaan järjestää erikseen.
3.6. Aluekarsinnasta loppukilpailuun pääsevät kaikki kouluratsastuksessa vähintään 56 % tuloksen saaneet ja esteratsastuksessa vähintään 50 % luokan enimmäispistemäärästä saaneet ratsukot. Tulos vaaditaan molemmista lajeista.

4. Talent Cup finaali
4.1. Finaali ratsastetaan Ypäjällä Hevosopistolla Kisaviikolla 14.-15.6.2018.
4.2. Finaalissa voi kutakin hevosta / ponia ratsastaa vain yksi kilpailija.
4.3. Sarja I ponit: kouluratsastus Helppo B FEI lasten esiohjelma A, esteratsastus 80/70 cm, taitoarvostelu Sarja II hevoset: kouluratsastus Helppo B FEI lasten esiohjelma A, esteratsastus 90 cm, taitoarvostelu Esteratojen tulee täyttää taitoarvosteluradoille asetetut perusteet estesääntöjen mukaan.
4.4. Kilpailun tulokset määräytyvät yhdistetyn kilpailun sääntöjen mukaan siten, että molempien osakilpailuiden sijaluvut lasketaan yhteen ja pienimmän sijaluvun saanut on voittaja. Mikäli pistemäärä on sama, ratkaisee kouluratsastuskokeen sijoitus ja mikäli sekin on sama, ovat ratsukot tasaveroiset.

5. Finaalin palkinnot
5.1. Luokkapalkinnoista vastaa kilpailunjärjestäjä.
5.2. Talent Cup -voittajat saavat loimen ja pokaalin, kolme parasta Talent Cup -ruusukkeet.
5.3. Molempien sarjojen kolme parasta saavat esinepalkinnot tai lahjakortit, joiden arvo on 200 €, 150 €, 100 €
5.5. Yhteistuloksissa molempien sarjojen kunkin alueen parhaat ratsukot palkitaan kunniakirjalla ja SRL:n tuotepaketilla.

6. Aluekarsintojen ja loppukilpailun yhteiset kilpailusäännöt
6.1. Kilpailuissa noudatetaan soveltuvin osin SRL:n kilpailusääntöjä.
6.2. Mikäli koululuokkaan ilmoittautuu yli 40 ratsukkoa, luokka jaetaan kahdelle eri päivälle.
6.3. Ratsastaja vastaa itse aluekarsintaan ja finaaliin ilmoittautumisestaan Kipan kautta.